Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.